PRACOWNIA PROJEKTOWA

architekt:
Anna Dąbrowska

Obiekty zabytkowe

  • Ośrodek Energii Odnawialnej Akademii Rolniczej w Ostoi

    Adaptacja i przebudowa XVIII dworu objetego ochrona konserwatorską.
    Inwestor: Akademia Rolnicza w Szczecinie