PRACOWNIA PROJEKTOWA

architekt:
Anna Dąbrowska

OFERTA

Pracownia Projektowa „STUDIO Q" wykonuje projekty obiektów realizowanych od podstaw, a także przebudowy i modernizacje obiektów istniejących (w tym obiektów zabytkowych):
 • mieszkalnych wielorodzinnych,
 • jednorodzinnych indywidualnych,
 • jednorodzinnych typowych,
 • usługowych,
 • użyteczności publicznej,
 • sportowych i rekreacyjnych,
 • opracowania kosztorysowe,
 • adaptacje budynków typowych,
 • uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień (w tym pozwolenia na budowę),
 • sprawowanie nadzoru autorskiego na realizacją.

Inwestorzy:

 • Urząd Miasta i Gminy Gryfino,
 • Urząd Miejski w Szczecinie,
 • Urząd Miasta Police,
 • Urząd Miasta i Gminy Cedynia,
 • Nadleśnictwo Chojna,
 • Spółdzielnia mieszkaniowa "Tęcza" w Szczecinie,
 • Spółdzielnia mieszkaniowa "Ster" w Szczecinie,
 • Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
 • Przedsiębiorstwo Budowlano - usługowe "Jedynka S.A." w Szczecinie,
 • Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie,
 • Akademia Rolnicza w Szczecionie,
 • Inwestorzy prywatni,
 • Sąd Okręgowy w Szczecinie,
 • Izba Celna w Szczecinie.
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szczecinie